Diensten

Advisering en consultancy

 • Specialistisch onderzoek (determinatie en analyse van zoogdieren, vogel en vissen)
 • Advies voor het uitvoeren van zooarcheologisch onderzoek en "quickscans"
 • Advies bij het opstellen en goedkeuren van Programma's van Eisen voor het zooarcheologische deelonderzoek
 • Uitwerking en publicatie van (oud) onderzoek
 • Presentatie van onderzoek en publieksvoorlichting op het gebied van zooarcheologie
 • Organisatie van symposia en congressen
 • Ondersteuning en advisering bij subsidieaanvragen aan onderzoeksinstituten en fondsen voor zooarcheologisch onderzoek
 • Advisering over integratie van zooarcheologie in een ruimer cultuurhistorisch kader
 • Advisering bij opgravingen
 • Second opinion op het gebied van zooarcheologie: nut en noodzaak van (vervolg)onderzoek; controle deelrapporten, enz.
 • Ondersteuning van overheden door beleidsadvisering en opstellen van nota's in het kader van de zooarcheologie
 • Boekreviews

Onderwijs en educatie

 • Cursussen en workshops: introductie tot en verdieping van zooarcheologie, ecologische archeologie, stadskernarcheologie, materiaalkennis, verzamelstrategieën
 • Voorlichting en lezingen
 • Organisatie van symposia